Studiekring

2014-2015

Klaar voor morgen

Studiekring zorgt voor betere schoolprestaties, samen met jongeren, ouders en scholen. Met huiswerkbegeleiding, bijles en trainingen. Zodat jongeren klaar zijn voor morgen.

Studiekring wil zelf ook klaar zijn voor morgen. De behoeften van jongeren en ouders veranderen snel en Studiekring moet zich blijven ontwikkelen om klanten zo goed mogelijk te blijven helpen – cruciaal voor een gezonde toekomst. Wat moet Studiekring doen om tegemoet te komen aan die veranderende behoeften? En hoe moet de organisatie er dan uitzien?

In het kort:

 • Altijd weten wie onze (potentiële) klanten zijn en wat hun behoefte op dat moment is (inzicht in klantreis en klantgegevens)
 • Direct helpen, de reactietijd op klantvragen drastisch terugdringen
 • (Potentiële) klanten de mogelijkheid bieden om zelf zaken te regelen (selfservice componenten naast advies)
 • Veel meer aandacht voor de betekenis van een excellente klantervaring in de hele organisatie
 • Producten en diensten ontwikkelen die passen bij de huidige wensen van klanten

Welke stappen hebben we samen gezet?

 • Huidige klantreizen in kaart gebracht – van oriëntatie tot en met retentie
 • Inzicht gecreëerd in de rol en activiteiten van Studiekring in de klantreizen, zowel lokaal als centraal
 • Gewenste klantreizen ontworpen op basis van inzichten van de organisatie, markt en klanten
 • 15 directe verbeteracties om de instroom en conversie te verbeteren zonder ingrijpende investeringen
 • Helder ontwikkelpad, projecten en planning om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen
 • Nieuwe bijpassende organisatiestructuur en processen in gang gezet